Визначення жорсткості перерізів залізобетонних елементів для розрахунку прогинів та кутів повороту з урахуванням повзучості бетону

1 Жорсткість перерізу попередньо напруженого елементу (суцільного по довжині) при тривалому впливі зусилля попереднього напруження Bp або постійного навантаження Вq*, прикладених у моменти часу ti рекомендується визначати за формулою:

(1)

де – жорсткість приведеного суцільного перерізу елемента;

k – коефіцієнт, що враховує вплив непружних деформацій бетону при короткочасній дії навантаження і дорівнює 0,85;

=clim,iEbi –приведена величина граничної характеристики повзучості бетону.

При визначенні прогинів і кутів повороту від дії тимчасового навантаження або короткочасної дії постійного навантаження (у тому числі короткочасного вигину від зусиль попереднього напруження) у формулі (1) значення слід приймати рівним нулю, а жорсткість В*замінити на В.

2Величини рекомендується обчислювати за формулами

при визначенні жорсткості Вр*,

(2)

при визначенні жорсткості Вg*

= (3)

де Фti — функція, що враховує вплив попереднього напруження (обтиснення) бетону при постійному навантаженні на граничну (при t®¥) величину зміни попереднього напруження арматури (див. п. З).

3 Визначення компонентів для обчислення приведеної характеристики повзучості бетону

Фti – функція, що враховує вплив попереднього напруження (обтиснення) бетону при постійному навантаженні на граничну (при t®¥) величину зміни попереднього напруження арматури і визначається за формулою

(4)

де a=xjti; b=125jti ;

– характеристика бетонної частини перерізу;

Аb, – площа і момент інерції бетонної частини перерізу відносно осі, що проходить через центр ваги перерізу;

у – відстань від центра ваги бетонної частини перерізу до центра ваги напружуваної арматури;

n1 – відношення модулів пружності арматури і бетону (розд. 3);

– коефіцієнт армування напружуваної арматурою (при площі поперечного перерізу Аs³ 0,2Ар належить приймати );

– розрахунковий опір бетону осьовому стиску (розд. 3) при розрахунку граничного стану другої групи і значення модуля пружності бетону, МПа, згідно з розд.3 (до початку даної стадії), що відповідає передатній міцності бетону Rbp;

– відносний рівень напруження в бетоні на початку даної стадії Dt;

jti=ctiEb – характеристика лінійної повзучості бетону, що проявилася протягом певної стадії (за час Dt);

cti – питома деформація повзучості бетону, що відповідає заданому періоду витримування при навантаженні, яку рекомендується визначати за формулами:

при Dt am (5)
при Dt>am (6)

де Dt – час, відлічуваний з моменту прикладення навантаження до моменту перевірки, доба;ат – параметр, що характеризує швидкість розвитку в часі деформації повзучості бетону і приймається згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Приведені характеристики поперечного перерізу елемента, см (відношення площі перерізу елементу до його периметру) 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 і більше
Параметри, що характеризують швидкість розвитку деформації повзучості am, діб


Таблиця 2

Умови роботи конструкції Характеристика умов роботи конструкції і числові значення відповідних коефіцієнтів
Передатна міцність бетону на стиск в долях від проектного класу бетону Коефіцієнт x1 - - 0,5 1,70 0,6 1,60 0,7 1,40 0,8 1,25 0,9 1,15 1,0 і більше 1,00
Вік бетону, діб. Коефіцієнт x2 і менше 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 360 і більше 0,5
Приведені характеристики поперечного перерізу елемента ( див. табл. 1 ), см Коефіцієнт x3 2,5 1,0 5,0 0,85 7,5 0,76 10,0 0,72 12,5 0,69 15,0 0,67 20,0 і більше 0,64
Відносна вологість середовища *, % Коефіцієнт x4 і менше 1,33 1,25 1,15 1,00 0,85 0,70 0,51
* Вологість приймається як середня відносна вологість повітря найбільш спекотного місяця згідно зі СНиП 2.01.01. Для масивних елементів (am³20см) значення x4 приймається рівним 0,55. Для типових конструкцій припускається приймати x4 =1.

сlim,i - граничні величини питомих деформацій повзучості бетону:

сlim,I = сn x1 x2 x3 x4 (7)

де сn – нормативне значення деформації повзучості бетону, приймане відповідно до обов'язкового додатку Т; xi – коефіцієнти, наведено в табл. 2.


Додаток Х
(обов’язковий)


3628079373026178.html
3628134065675606.html
    PR.RU™